EN CZ

Inovace, optimalizace, digitalizace – téma průmyslové automatizace 4. 0 na Indumation Network Event 2018

22.1.2018 | Indumation Network Event (INE) 2018 je již třetím podnikem tohoto výjimečného podniku pro automatizaci, optimalizaci, inovaci a digitalizaci. Jedná se o jednodenní setkání téměř se stovkou technologických partnerů, kteří budou diskutovat na téma inovace, optimalizace a digitalizace v průmyslové automatizaci 4.0. Součástí bude rovněž odborná veřejnost a tvůrci strategických rozhodnutí (Decision Makers) uvnitř firem, kterých se pravidelně zúčastňuje na 1 200.

APEX DYNAMICS – Technologie mechanických pohonů

Společnost APEX DYNAMIC budou zastupovat naši partneři z holandské pobočky a to Eric Megens (obchodní ředitel) a Thom van Oss (generální ředitel). Indumation Network Event 2018 komentují: “Jsme schopni obohatit diskuse vlastními zajímavými příspěvky a zároveň se setkat s osobami, které mají ve firmách rozhodovací pravodomoci. Současnost je čím dál tím více o inovacích v oblasti technologií a zejména v mechanických pohonech.

Během INE 2018 je s vedením technologických firem pořádán brainstorming, letos na téma průmyslových výzev, příležitostí, kritérií a nákladech vztahujících se k projektu, který automatizace nebo inovace vyžaduje.

Historie INE

Síť Indumation Network Event má neustálý růst:

2014: 74 partnerů a 787 zúčastněných osob s rozhodovací pravomocí

2016: 85 partnerů a 1086 zúčastněných osob s rozhodovací pravomocí

Rozhodovacími orgány jsou vrcholový management na „C-úrovni“, majitelé, management a střední management ze všech odvětví průmyslu (diskrétní, procesní, strojní, výrobní, agro, potravinářské) nebo velkých infrastruktur (dopravní, námořní, dopravní a logistické terminály). Akce se uskuteční 22. února 2018 v Leuvenu.

Video z minulého ročníku INE 2016