EN CZ

APEX DYNAMICS CASE STUDY V: PLANETOVÉ PŘEVODOVKY VE STERILNÍM PROSTŘEDÍ

17.6.2019 | Holandské a belgické High-Tech společnosti vyrábějí nebo vyvíjejí zejména polovodiče, lékařské pomůcky nebo výrobky pro oblast optiky. Všechny tyto výrobky pro své správné fungování potřebují velmi čisté prostředí. Pro výrobu zmiňovaných příkladů se nejčastěji používají robotická ramena nebo specializované výrobní stroje, které obsahují naše převodovky. Co jsou důležité faktory pro výběr těchto převodovek, a které převodovky od APEX DYNAMICS jsou vhodné pro použití v čistých prostorách?

STERILNĚ ČISTÁ VÝROBA

Za čisté výrobní prostory je považováno pracovní prostředí, které má zcela omezit nebo vyloučit kontaminaci výrobku během jakékoliv části výrobního procesu nebo výzkumu, ke kterému v daném provozu dochází. Všechno, až do nejmenší částice, která vstupuje do čistého prostoru, je zkoumáno.

Zaměstnanci vstupují do takto chráněné výroby skrze vzduchovou komoru (kde v některých případech bývá k dispozici i vzduchová sprcha). Povinnosti jsou také speciální oděvy – klobouky nebo kapuce, kombinézy s přezkami, ústní masky s respirátory a rukavice. V závislosti na třídě klasifikace čistých prostor je téměř nutností vyměňovat ochranné pomůcky a oblečení každý den. Kontaminaci mohou způsobit i sebemenší částečky, jako například vlasy, kůže nebo prachové částice. Proto je i v některých případech nutné chodit skrze vzduchovou sprchu či speciální vzduchové rohože.

Stejná kontrola je vykonávána nad vším, co vstupuje do tohoto výrobního prostoru. Rozdíly oproti běžnému ovzduší jsou patrné. Vzduch ve sterilním prostředí ISO 5 může obsahovat až o 10 000x méně prachových a jiných částic, které by mohli celou výrobu znehodnotit. To je až o 35 milionů části méně, na metr krychlový pak až kolem 3 500.

PŘEVODOVKA CLEANROOM

Před použitím převodovky v čistém prostoru musí každá z převodovek splňovat speciální požadavky, které zaručují, že nebudou uvolňovat žádné částice nebo páry. Běžná převodovka tento provoz nezaručuje, ale se speciálními úpravami mohou být vhodné téměř všechny planetové převodovky z APEX DYNAMICS.

Příklady speciálních úprav:

Speciální mazání

  • Mazivo, které se „neodpařuje“.
  • Pouzdro výstupní hřídele z nerezové oceli.
  • Elektrolyticky zpracovaný hliník.
  • Speciální těsnění, například od Viton (Fluoropolymer) nebo HNBR. (Hydrogenovaný butadienový kaučuk).
  • Pro lepené spoje se používá speciální lepidlo (např. Uzamykání závitu).

SPECIFIKACE CLEANROOM PŘEVODOVKY

Pro APEX DYNAMICS není pochyb o takzvaném „deratingu“, důležité specifikace, jako jsou výstupní točivé momenty, otáčky, vůle atd. zůstávají stejné. Určité parametry, jako je např. sklouznutí a točivý moment bez zatížení, se mění. Pokud se chcete dozvědět více o převodovkách APEX DYNAMICS kontaktuje nás na info@apexdynaczech.cz nebo na telefonním čísle +420 577 663 877.