EN CZ

VÝBĚR PŘEVODOVKY S DUTOU HŘÍDELÍ: ŠNEKOVÝ NEBO KUŽELOVÝ PŘEVOD?

6.4.2022 | Jaká je pro mě správná kuželová převodovka? Toto je často dotazovaná otázka zákazníků Apex Dynamics. Aby jste zvolili správnou převodovku, jsou tu dvě důležité otázky k zodpovězení. V praxi lidé často vybírají mezi kuželovou a šnekovou převodovkou (v tomto článku nebereme v úvahu hypoidní převodovky). V tomto článku probereme tyto kritéria, tak, aby jste se mohli jasně rozhodnout.

Výběr kuželové převodovky

Často se potýkáme s otázkou: „Chceme kuželovou převodovku, kterou si máme vybrat?“ Je to logická otázka, ale aby jste vybrali dobře, budeme potřebovat více informací. K určení správného typu převodovky stačí v podstatě pouze dvě otázky:

Má být dutá hřídel průchozí, nebo ne?

Musí být kroutící moment přenášen tvarově nebo silově?

Průchozí dutá hřídel

Dutá hřídel nemusí být průchozí, může být také zakončena dutým čepem hřídele a svěrným kroužkem. Pokud potřebujete aby byla průchozí, výstupní část převodovky je vždy pravoúhlá (vždy se jedná o úhlovou variantu). Jak můžete vidět dole v tabulce, na základě tohoto rozhodnutí máte už vyřazenou polovinu možností.

Dutá hřídel s tvarovým nebo silovým přenosem momentu

Charakteristickým rysem silového spojení je že pokud se síla působící na spojované části ztratí spoj už nadále není zajištěn. Jinými slovy- součástky jsou dohromady spojeny svíráním, tlakem, nebo smrštěním. Tento přenos je vždy bezvůlový. Známým příkladem je ruční brzda v autě anebo klín pod dveřmi.

 Protějškem silového přenosu kroutícího momentu je tvarový přenos. Síla je přenášená z hnací na hnanou hřídel pomocí tvarového styku. Známým příkladem jsou spoje pomocí kolíků a pera. Především u použití pera se může vyskytnout přídavná vůle spoje. 

Ostatní kritéria

Co je také zajímavé: Jak velká vůle je povolena a je dutý hřídel použit pro průchod kabelů, nebo jiných médií?

Přehled převodovek s dutou hřídelí

V tabulce níže můžete vidět přehled možností od Apex Dynamics:

Srovnání šnekových a kuželových převodů

Apex Dynamics nemá žádné šnekové převodovky ve své nabídce. Naším názorem je- nízká účinnost kuželové převodovky v kombinaci s relativně drahým servo pohonem není optimální. V praxi je toto řešení trochu zvláštní. Obecně používáte servo motor pro přesné polohování, jinak byste mohli použít pouze třífázový asynchronní motor s odměřováním. Zároveň v praxi často vidíme, že je nízká účinnost šnekové převodovky kompenzována použitím silnějšího a dražšího servo pohonu. Jinými slovy kombinace servo motoru a šnekové převodovky není logická. Často je vhodnější vybrat kuželovou převodovku.

Nejdůležitější kritéria pro výběr šnekové nebo kuželové převodovky:

  • Tření a opotřebení- ozubená kola v kuželové převodovce se odvalují přes sebe, takže dochází k menšímu tření a tím k vyšší účinnosti. Ozubená kola šnekového převodu po sobě kloužou, což způsobuje tření a opotřebení.
  • Pořizovací cena- šneková převodovka je v mnoha případech levnější na výrobu, a proto má obvykle nižší pořizovací cenu než převodovka kuželová.
  • Šneková převodovka může mít určitý stupeň samosvornosti. To však není zásadní s ohledem na směrnici CE, na základě které je vyžadována u zařízení samostatná mechanická brzda.
  • Přesnost, kuželová převodovka má nízkou a stálou vůli. Vůle šnekové převodovky se vlivem tření volně zvětšuje a v některých případech lze vymezit.
  • Účinnost- účinnost šnekové převodovky s velkým převodovým poměrem je cca 50% a kuželová převodovka má pro porovnání účinnost větší než 90%.

Která převodovka s dutou hřídelí je nejlepší pro vaše použití? Rádi vám pomůžeme s výběrem. Na základě našich znalostí a zkušeností vám navrhneme řešení šité na míru.

zdroj: https://www.apexdyna.nl/en/choosing-a-hollow-shaft-gearbox-worm-or-bevel-gear