EN CZ

APEX převodovky i do výbušného prostředí

23.2.2017 | Věděli jste, že VŠECHNY převodovky APEX DYNAMICS je možné instalovat i do prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu? Ve výbušném nebo hořlavém prostředí (plyny, výpary nebo prach) je nutné používat komponenty certifikované směrnicí ATEX (ATmosphere EXplosibles). Příkladem jsou petrochemický průmysl, důlní technologie, lakovny a další.

Poslední revize směrnice pod označením ATEX 2014/34/EU vešla v platnost bez omezení 20. dubna 2016. Od tohoto data je jedinou platnou směrnicí pro výrobky určené pro prostředí s nebezpečím výbuchu. V českém právním řádu má směrnice povahu nařízení vlády č. NV 116/2016 Sb., na Slovensku se pak jedná o NV 149/2016 Z. z.

Precizní planetové převodovky Apex Dynamics splňují standart EN 1127-1 ed.2, který se váže k poslední platné směrnici ATEX 2014/34/EU.

A pro jaké prostředí konkrétně jsou APEX převodovky certifikovány?

  • Převodovky mohou být použity v zóně 1 nebo v zóně 21
  • II 2 GD : Produkt odpovídá ATEX třídě II, kategorie 2 – Plyn a prach
  • T6 : Teplotní třída 6 = Teplota do 85°C

Certifikát č. 14XT329 o splnění výše uvedeného standardu vydala společnost Sira Certification Service, Velká Británie (notifikovaná osoba č. 0518, http://www.csagroupuk.org/ ). Veškeré dokumenty jako Prohlášení o shodě nebo atest shodnosti obdržíte od nás na vyžádání.

A jaké převodovky pro své aplikace v prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu používáte Vy? Zeptejte se nás na alternativu.