Apex Dynamics rozšířil nabídku o přesné ozubené hřebeny a pastorky

Apex Dynamics rozšířil nabídku o ozubené hřebeny a pastorky. Důvodem byla zvýšená poptávka po těchto produktech od našich zákazníků. Pro výrobu ozubených hřebenů a pastorků byl postaven zcela nový výrobní závod o rozloze 8359 m2.

Nový výrobní závod Apex Dynamics je vybaven těmi nejmodernějšími technologiemi. Pouze investice do strojního vybavení přesáhla hodnotu 30 Milionů USD. To umožňuje společnosti produkci ozubených hřebenů a pastorků vysoké kvality.

 

Ozubené hřebeny APEX

  • s přímým i šikmým ozubením
  • moduly M 1 až M 12
  • ve třídách kvality Q4 až Q10
  • až do délky přes 2000 mm
  • až 4 typy povrchové úpravy.

Doposud neexistuje žádná mezinárodní norma (ISO/DIN) definující požadavky na přesnost ozubených hřebenů a každý výrobce si definuje své vlastní normy. Málokdy dostane uživatel kompletní informace o tolerancích, s výjimkou součtové odchylky roztečí (Total Pitch Error) a zřídka kdy odchylky čelní rozteče (Single Pitch Error) nebo geometrii (rovinnost, zkroucení).

APEX si uvědomuje, jak jsou hodnoty tolerancí důležité a mohou ovlivnit finální aplikace. Proto APEX stanovil standard kvality pro ozubené hřebeny APEX přesně podle norem DIN / ISO pro ozubená kola v katalogu, včetně jejich tolerancí. Všechny informace o kvalitě a tolerancích produktu jsou dostupné.

Ozubené hřebeny jsou zároveň dostupné ve třech povrchových úpravách – niklování, fosfátování a černění. Povrchová úprava nemá vliv na přesnost hřebene. V případech kvality Q7 a vyšší jsou ozubení příp. celá těla hřebenů broušeny.

Preciznost provedení zvyšuje zatížitelnost, plynulost a přesnost pohybu i při vysokých rychlostech. Pro dosažení nízkého opotřebení a dlouhé životnosti v těchto případech je ozubení hřebenů a pastorků cementováno a následně indukčně kaleno. Symetrie kalení zubů nebo odhalování povrchových trhlin pomocí magnetické metody podtrhují kvalitu a Vám umožní dosažení dlouhé životnosti v použitých aplikacích.

Ozubená kola – pastorky APEX

  • s přímým i šikmým ozubením
  • s moduly M 1 až M 12
  • ve třídách kvality Q4 a Q5
  • až 7 typů montáže

Pastorky jsou vyráběny tak, aby odpovídali výstupním hřídelím planetových převodovek APEX, a usnadňují svou kompatibilitou montáž a přesnost výsledného převodu. Mezi 7 možných montážních kombinacích patří mimo jiné i patentovaná technologie zubové spojky (Curvic plate).

V uplynulých letech se mnoho našich klientů dotazovalo na pastorky a hřebeny a tímto může být konečně poptávka uspokojena.

A jaké převody pro své aplikace používáte Vy? Zeptejte se nás na alternativu.